Home page > Farmakovijilans

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Farmakovijilans

 

Chiesi İlaç Tic. A.Ş. olarak ruhsatına sahip olduğumuz tıbbi beşeri ürünlerimizin sorumluluğunu; yürürlükteki yasal yönetmeliklerle uyumlu olarak, hasta ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak üzere uygun tedbirler alabileceğimiz farmakovijilans sistemi üzerinden gerçekleştiriyoruz.

 

Ruhsatına sahip olduğumuz tüm ilaçlarımızla ilgili fayda-risk oranı bilgileri tarafımızca sürekli olarak değerlendirilmektedir. Herhangi önemli bir güvenlik sorununun ortaya çıkması halinde ilgili mevcut yasalara uygun olarak sağlık çalışanlarını, hastaları ve sağlık otoritelerine derhal bildirimde bulunuruz.

Bize ulaşmak için; 

 

0535 972 30 62 ve 0216 385 93 33 numaralı telefonu arayabilir,

 veya

Aşağıdaki Advers Etki Bildirim Formunu doldurarak (Advers Etki Bildirim Formu )

0212 370 91 27 ve 216 385 97 07 numaralı faksa gönderebilir

veya

e.arikan@chiesi.com ve  betul.a@deltapv.com e-mail adresine iletebilirsiniz.

 

Farmakovijilans nedir?

 

Farmakovijilans, günlük ilaç kullanımlarında ve uygulamalarında  ilaçların güvenliği ile ilgili verilerin toplanması, ilaç alımı ile ilgili olabilen, gelişebilen sorunların takibi, sorumlu nedenlerin saptanması, tanınması, araştırılması, kaydedilmesi, duyurulması ve gerekli önlemlerin alınmasına dayalı olan bilimsel çalışma ve faaliyetler sistematiği olarak tanımlanır.

 

Bu genel tanım doğrultusunda, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak farmakovijilansın başlıca hedefleri şunlardır:

 

  • İlaçlarla ilgili olarak insanlarda olumsuz reaksiyondan kaynaklanan zararı önlemek;

 

  • Özellikle hastalara, sağlık uzmanlarına ve halka tıbbi ürünlerin güvenliğine dair zamanında bilgi sağlayarak tıbbi ürünlerin güvenli ve etkin kullanımını teşvik etmek.

 

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız:

 

TÜFAM: http://www.titck.gov.tr/Ilac/Farmakovijilans