Home page > NEONATOLOJİ

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Bebekler, hamileliğin 37. haftası tamamlanınca rahim dışında hayatta kalabilecek gelişime ulaşırlar. Bu sürenin öncesinde doğan bebekler vaktinden önce doğmaları sebebi ile preterm veya prematüre bebek olarak tanımlanırlar. Günümüzde Yenidoğan Bilimi yani Neonataloji alanındaki gelişmeler sayesinde erken doğan bebekler, sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürebilme şansına sahiptirler. Ancak yine de bu minik bedenler için hayatta kalış, bir mücadele süreci gerektirmekte ve bu süreçte akciğer gelişimleri büyük önem arz etmektedir.

 

Prematürite’de akciğer gelişimi ve akciğerin fonksiyon görmeye başlaması hayatta kalım için kritik bir durumdur. Prematüritenin derecesine bağlı olarak akciğerler kısmen gelişmiş veya gelişmemiş olabildiğinden bu grup yenidoğanlarda yeterli solunum fonksiyonu temininde güçlük oluşabilmektedir.

neonat

 

 

Erken Yaşam Mücadelesine Destek ve Chiesi

 

Chiesi, 20 yılı aşkın bir süredir, prematüre bebeklerin yaşam mücadelesinde neonataloji camiası ile güçbirliği içerisinde daha sağlıklı, daha yüksek oranda sağkalıma adanmışlıkla çalışmaktadır.

 

Günümüzde Chiesi, bu güçbirliği çerçevesinde 80 ülkede 2 milyondan fazla prematüre bebeğin yaşam mücadelesine sağkalım sağlamış ve bu yöndeki çalışmalarını, yetkinliğini en uygun klinik uygulama teknikleri alanına da taşımış bulunmaktadır.

 

Yenidoğan Respiratuar Distres Sendromu (RDS)-Yenidoğan Solunum Yetmezliği Sendromu

 

Yenidoğan Solunum Yetmezliği Sendromu (RDS)  prematüre bebekler için tipik bir durum olup, solunum sisteminin yetersiz gelişmesi nedeni ile birden fazla bulgunun tanımlandığı karmaşık bir klinik tablo halidir. Bu durumun ciddiyeti ve sıklığı prematürite derecesine bağlıdır ve 28. haftadan önce doğan bebeklerde gelişme riski daha yüksektir.  

 

RDS’li bebeklerde solunum yetmezliği; akciğer hava keseciklerinin iç duvarını sararak biyofilm oluşturan surfaktan maddesinin akciğer surfaktanı havuzunda yeterli seviyede olmayışı nedeniyledir. Surfaktan maddesinin fizyolojik görevi akciğerlerin yüzey gerilimini azaltarak ve alveolleri açık tutarak nefes verme esnasında çökmeyi önlemektir. Surfaktan maddesinin akciğerlerde olmayışı veya yetersizliği solunum güçlüğüne, düşük oksijenlenmeye, nefes alma çabasında artışa ve solunum desteğine ihtiyaç duyulmasına neden olur. RDS’de ekzojen sürfaktan hem eksikliğin giderilmesi hem de in vivo yapımı için substrat sağlaması bakımından önemlidir (Kaynak: Hacettepe Üniversitesi Yoğun Bakım Dergisi).

 

Prematüre bebeğin akciğer havuzunda bulunan surfaktan miktarı, zamanında doğan yenidoğana göre oldukça düşük seviyededir. Bu nedenle, gerektiği durumda dışarıdan akciğerlere temin edilen surfaktan, havuzda eksik olan miktarı tamamlayarak hava keseciklerine biyofilm tabakasının tümü ile dolmasını sağlar.  

 

Chiesi, bu grup yenidoğan solunum yetmezliği olan bebeklerde kullanılan surfaktan preparatı ile ülkemizdeki prematüre bebeklere destek olmaktadır.

 

Prematüre Apnesi (Solunum Durması)

 

Apne yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çok sık karşılaşılan bir sorundur. Özellikle prematürelerde birçok ciddi hastalığın bulgusu olabileceği gibi solunum sisteminin immatür kontrolüne bağlı olarak da gözlenebilir. Solunum sisteminin ve  beyinde solunum merkezinin yetersiz gelişimi prematüre bebekler için ortak bir sorundur ve solunum durması (apne) gibi hayati tehdit eden olaylar; prematüre bebek ne kadar az gelişmişse, bebeğin doğum ağırlığı ne kadar düşükse o kadar yaygındır. Bu durum genellikle doğumun 2 ve 3. günlerinde 20 saniyeyi aşan bir sürede ani solunum durması olarak gelişir. Birçok hafif vaka solunum desteği ile tedavi edilebilirse de gerektiğinde  kafein içeren ilaçlar solunum durmasına karşı uygulanır. Apne tedavisinde kafein santral sinir sisteminde stimülan etki göstererek etki eder. Kafein uzun yarılanma ömrü, güvenlik aralığının geniş olması ve düşük yan etki profili nedeniyle tercih edilir (Kaynak: Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi).

 

Chiesi, Kafein sitrat formülasyonunu “Prematüre Apnesi” durumunda uygulanmak üzere tedaviye sunmuş bulunmaktadır.

 

Gelecekteki Gelişmeler

Chiesi prematüre bebeklere, onların bu zorlu yolculuklarında destek olmayı hedeflemiş olarak AR-GE çalışmalarını sürdürmekte, örneğin beyin yaralanmalarına ve bronkopulmoner displaziye (prematüre bebekler arasında en sık görülen akciğer bozukluklarından biri) karşı alternatif tedaviler geliştirmek amacıyla birçok araştırma projesi üzerinde çalışmaktadır.