Home page > Chiesi Hakkında > Araştırma ve Geliştirme

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Yenilikçi tedavi seçenekleri sunabilmek ve bu suretle hasta yaşam kalitesini iyileştirmek ana şirketimiz Chiesi Grup’un motivasyon değeridir. Bu nedenle araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) Chiesi için teknoloji odaklı bir şirket oluşunun yanı sıra ilaç üreticisi olduğu için de büyük değer taşımaktadır.

 

Yenilikçi bir ilaçla özel bir tedavi alanına yönelme fikrinin uygulanması uzun süreli ve çoğu zaman zorlu bir süreçtir. Etkin maddeler için uygun adayların belirlenmesi ve tedaviye arz edilebilecek farmasötiklerin geliştirilmesi için gerekli süreçler Ar-Ge ekibimizin farklı disiplinlerle ortak hareketini gerektirir. Ar-Ge bölümümüz, gelişim odaklı yenilikçi şirketimizin kilit değerini oluşturmaktadır.

 

Chiesi olarak araştırma ve geliştirme stratejimiz kısmen klinik ve klinik öncesi araştırmalar, kalite güvencesi ve ilaçların daha iyi kullanılmasını veya kullanımlarının kolayca gözlemlenmesini sağlayan teknoloji ve farmasötik formların geliştirilmesine yoğunlaşmıştır. Doktorlarımızın, farmakologlarımızın, kimyagerlerimizin, sağlık ekonomistlerimiz ve teknik personelimizin çalışmaları yeni bir ilacın geliştirilmesinden piyasa olgunluğuna kadar ve bunun ötesinde sürekli kalite denetimleri ve düzenlemeler yapmaya kadar uzanmaktadır.

 

Araştırma ve geliştirme ekibinin genel merkezi Parma'daki (İtalya) Araştırma Merkezi'ndedir ve Paris (Fransa), Chippenham (İngiltere), Cary (ABD), Lidingo (İsveç), Şanghay (Çin) ve Toronto'da (Kanada) diğer altı büyük araştırma merkeziyle entegre olur. Bu deneyimli, işlevler arası ekibin hedeflerinin tümü, büyüme hedeflerini desteklemek için global olarak pipeline geliştirilmesine ve verimliliğin artırılmasına odaklanmıştır.

 

Chiesi, her yıl Chiesi Group'u toplam cirosunun %20'den fazlasını araştırma geliştirme alanına yatırmaktadır. Ciromuzun %75'i Chiesi olarak ürettiğimiz ürünlerden oluşturmaktadır.

Chiesi, solunum ve neonatoloji terapötik alanlarındaki temel faaliyetlerinin yanı sıra nadir hastalıklar, organ-doku nakli ve biyoteknoloji üzerine de yoğunlaşmış bulunmaktadır.