Home page > Hizmetler > Yan Etki Bildirimi

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi İlaç Tic. A.Ş. olarak ruhsatına sahip olduğumuz tıbbi beşerî ürünlerimizin sorumluluğunu, hasta ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak üzere uygun tedbirler alabileceğimiz farmakovijilans sistemi üzerinden yürürlükteki yasal yönetmeliklerle uyumlu olarak gerçekleştiriyoruz.

 

Farmakovijilans nedir?

Farmakovijilans, advers reaksiyonların ve ilaçla ilgili diğer sorunların tespit edilmesi, değerlendirilmesi, anlaşılması ve önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler ve bilimsel çalışmalardır.

 

Bu genel tanıma uygun olarak, ilgili düzenlemelere göre farmakovijilans faaliyetlerinin dayandırılması gereken ana amaçlar şunlardır:

 

  1. Ruhsatlı ilaçların ruhsat şartları dahilinde ya da haricinde kullanılmasından kaynaklanan ya da mesleki maruziyet nedeniyle ortaya çıkan advers reaksiyonların zararlarının önlenmesi.
  2. Özellikle, ilaçların güvenliliği hakkında hastalara, sağlık mesleği mensuplarına ve kamuoyuna zamanında bilgiler sunmak yoluyla, ilaçların güvenli ve etkili bir biçimde kullanılmasının teşvik edilmesi.

 

Dolayısıyla, farmakovijilans hastaların ve halk sağlığının korunmasına katkıda bulunan bir faaliyettir.

 

Ruhsatına sahip olduğumuz tüm ilaçlarımızla ilgili fayda-risk oranı bilgileri tarafımızca sürekli olarak değerlendirilmektedir. Herhangi önemli bir güvenlik sorununun ortaya çıkması halinde ilgili mevcut yasalara uygun olarak sağlık çalışanlarını, hastaları ve sağlık otoritelerine derhal bildirimde bulunuruz. Yan etki /Advers olay Bildiriminde bulunabilmeniz için:

 

Yan Etki / Advers Olay Bildirimleri

Tedaviniz sırasında beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan her olayı acil olarak doktor veya eczacınıza bildiriniz.

 

Eğer doktorunuza veya eczacınıza ulaşamazsanız ilgili bildiriminiz için aşağıdaki TÜFAM linkine tıklayınız:

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/18

 

İlaçlarımız ile ilgili karşılaştığınız tüm advers olay bilgilerini;

  • +90 216 385 93 33 numaralı telefonu arayarak veya,
  • Advers Etki Bildirim Formunu doldurarak (Advers Etki Bildirim Formu) 0212 370 91 27 / 0216 385 97 07 numaralı fakslara gönderebilir veya,
  • info.tr@chiesi.com veya chiesi@deltapv.com e-mail adresine bildirebilirsiniz veya,
  • Aşağıdaki online yan etki bildirim formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.

 

Not: Yukarıdaki linklerden herhangi birini tıkladığınızda Chiesi Türkiye web sitesinden ayrılıyor olduğunuzu onaylamış oluyorsunuz. Bağlı linklerdeki içerik ve yapılarla şirketimizin herhangi bir bağlantısı olmadığının net bir şekilde ifade etmek isteriz. Dolayısıyla bu sitelerde belirtilen bilgilerin gerçekliği, doğruluğu, kalitesi ve bütünlüğü konusunda sorumluluk ilgili site yetkililerinin sorumluluğundadır.

 

Email Sent
YAN ETKİ BİLDİRİMİ

Yan Etki Bildirimi için Ön Bilgiler


Yan Etki Bildirimini Tamamlamak ve Takibini Yapabilmek için İletişim Bilgileri


+
Edit verification code
(*) Doldurulması Zorunlu Alan
 

-