Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi Grup, B Corp sertifikasını yenileyerek, 2025 yılına kadar gerçekleştirmek üzere yeni ve daha zorlu hedefler ortaya koyuyor!

 

  • Chiesi Grup, 2019 yılında aldığı ilk sertifikanın ardından B Etki puanını 16,3 puan yükselterek, 200 puan üzerinden 103,8 puana ulaştı.
  • Sertifika yenileme süreci kapsamında B Lab, aksiyon alma ve sürekli iyileştirme konularında yeni odak noktaları belirliyor.

 

Şirketlerin amaç ve kârlılıklarını dengelemelerine yardımcı olmak üzere kurulan B Corp hareketi her gün büyümeye devam ediyor. Bugün 5.700'den fazla şirket, bu hareketin bir parçası. Bu şirketler, verdikleri taahhütlerin hayata geçirmelerini değerlendirecek, tanınmış ve tarafsız, üçüncü bir kuruluş tarafından sosyal ve çevresel etki değerlendirmesine katılmayı amaçlıyorlar. Bu doğrultuda Chiesi, kapsayıcı, adaletli ve yenilenebilir farklı bir ekonominin inşa edilebileceğine inanan şirketler topluluğuna olan taahhüdünü yinelemektedir.

 

Chiesi Grup Başkan Yardımcısı Maria Paola Chiesi konuyla ilgili olarak: “Dekarbonizasyon, adil ve yenilenebilir bir global ekonomi elde etmek için tüm şirketlerin atması gerektiğine inandığımız önemli bir adım. İnsan ırkının geleceği buna bağlı.” diyor ve ekliyor: “Bunun kolay bir iş olmadığını, aksine, ölçülebilir gerçek dünya etkileri yaratmak için şirketlerin tüm alanlarında sürekli bir çalışma ve iyileştirme gerektirdiğini biliyoruz.”

 

Chiesi’nin Avustralya, İsviçre ve Kanada'daki yeni kuruluşlar da dahil olmak üzere, 30 bağlı kuruluşunun tamamı B Corp sertifikasının yenilenmesine başarılı bir şekilde katkı sağladı.

 

Maria Paola Chiesi bununla ilgili olarak ise şunları söylüyor: “B Corp sertifikası, 6.000 çalışanımızın her gün toplum ve çevreye karşı sorumlu bir şekilde insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için ortaya koyduğu ekip çalışmasının bir sonucudur. Şirketlerini iyiliğe hizmet eden bir güç olarak kullanan insanların oluşturduğu bir hareketin parçası olduğumuz için kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz. Bizim açımızdan sürdürülebilirlik, tüm operasyonlarımıza entegre edilmeli ve ortaklar, eş düzeyli şirketler ve rakipler dahil tüm değer zincirimizle paylaşılmalıdır. Güçlerimizi birleştirmediğimiz sürece başarılı olamayız. Sertifika yenilenmesi gibi önemli dönüm noktaları, kaydettiğimiz ilerlemeyi ölçmemizi sağlarken bir yandan da sürekli iyileştirme ve daha zorlu hedefler belirleme konusunda bize ilham veriyor.”

 

B Lab şirketi, sertifika yenileme sürecinin bir parçası olarak, İtalya, ABD ve Kanada'daki tesis incelemeleriyle ilgili bir raporda şu yorumu paylaştı: “Chiesi Grup, şirketin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla çeşitli ürün ve süreç iyileştirmeleri yapmıştır. Buna örnek olarak, karbon minimal basınçlı ölçülü doz inhaler cihazlarının geliştirilmesi için yapılan yatırımlar verilebilir. Ekip, bu yenilikçi çevre uygulamalarının uygulanmasına karşı gösterilen farkındalık ve çabadan oldukça etkilenmiştir. Şirket, Kapsam 1, 2 ve 3 sera gazı emisyonlarını resmi olarak ölçmekte, değerlerin endüstri standartlarının üzerinde ve ötesinde olduğu gözlemlenmektedir. Şirketin bu konudaki liderliğini alkışlıyor ve 2025 yılında bir sonraki sertifika yenileme sürecine kadar geliştirilecek ve uygulanacak diğer yenilikleri görmeyi heyecanla bekliyoruz.” 

 

Sertifika yenileme süreci, sosyal ve çevresel etki açısından elde edilen ana ilerlemeleri ortaya koymanın yanında, yeni Sürdürülebilirlik Stratejik Planının temelini oluşturan ve önümüzdeki üç yıla yönelik iyileştirme hedeflerini de belirlemiş oldu.

 

B Corp sertifikalı şirketler, yaptıkları seçimlerin ve yarattığı etkilerin sorumluluğunu alarak, gelecekteki tüm zorlukları ve fırsatları değerlendirerek uzun vadeli bir plan yürütmekte kararlıdır. Ayrıca B Corp şirketleri, yasal olarak sadece hissedarlara değil, tüm iş paydaşlarına, yani çalışanlarına müşterilerine, topluluklara ve çevreye de fayda sağlamayı taahhüt eder.

 

Bu doğrultuda Chiesi, 2018 yılında tüzüğünü değiştirerek İtalya'da ve ABD'de Fayda Şirketi yeni yasal statüsünü (Società Benefit) elde etmiş, Fransa'daki bağlı şirketi ise 2021'de Societé à Mission statüsünü almıştır. Chiesi'nin tüzüğü, 2022 yılında iklim tarafsızlığına ilişkin Paris Anlaşması hedefleri doğrultusunda tamamen karbon nötr olma taahhüdünü içerecek şekilde entegre edilmiştir. Grup, emisyonlarının azaltılmasına yönelik net ve ölçülebilir dönüm noktaları içeren ayrıntılı bir plan uygulayarak 2035 yılına kadar “net sıfır” olmayı hedeflemektedir.

 

Chiesi Grup, hedeflerini güçlendirmek ve şirketin sürdürülebilirlik taahhüdünü hatırlatmak amacıyla, yılda bir kutlanan We Act Day (Harekete Geçme Günü) organizasyonunu gerçekleştiriyor. Bu kutlamalara, şirketin 30 bağlı kuruluşunun tamamı katılım sağlıyor.

 

 

Sertifikalı B Corp® Şirketleri

B Corp®, sosyal ve çevresel performans, kamusal şeffaflık ve yasal hesap verebilirlik alanlarında en yüksek standartlara uyan şirketleri belirlemek için kullanılan bir sertifikasyon sistemidir. Bu şirketler, kâr elde etmenin yanı sıra toplum, çalışanlar ve çevre üzerinde olumlu etkiler bırakmaya odaklanarak liderlik sergilerler. Sertifikalı B Corp şirketleri, şeffaflık ve hesap verebilirlik amacıyla B Etki Raporları'nı paylaşır ve ölçülebilir etki değerlendirmesiyle onaylanmış puanlar elde eder. B Corp hareketi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve global iş paradigmasını değiştirmeyi hedefleyen şirketlerin bir araya geldiği bir platformdur. Bu şirketler, kârlarını ölçtükleri gibi tüm etkilerini detaylı bir şekilde ölçebilmek için B Etki Değerlendirmesi'ni kullanırlar. Bağımsız onay, şirketlerin şeffaflık ve yasal hesap verebilirlikleri konusunda kamu nezdinde güven oluşturur. Sertifikasyon süreci, kâr amacı gütmeyen B Lab tarafından yürütülür.

Daha fazla bilgi için bcorporation.net adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

B Lab

B Lab, şirketlerini iyiliğe yönelik bir araç olarak kullanan insanların küresel hareketine hizmet eden kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Girişimleri; B Corp Sertifikası, B Etki Yönetimi programlarının yürütülmesi ve fayda şirketi gibi yönetim yapılarının savunuculuğunu içerir. B Lab'ın vizyonu, herkes için ortak refah yaratan kapsamlı ve sürdürülebilir ekonomidir.

 

Benefit Corporation (Fayda Şirketi)

Benefit Corporation, bugün ABD'nin 35 eyaletinin yanı sıra İtalya (Società Benefit) ve Fransa'da (Societé a Mission) düzenlenmekte olan yasal bir statüdür. Avrupa'nın kalanında, diğer pek çok üye devlette ve dünyadaki diğer ülkelerde de Benefit Corporation mevzuatı değerlendirilmektedir.

Benefit Corporation statüsündeki şirketler, kâr elde etmenin yanında kamu yararı ve sürdürülebilir değer yaratmayı taahhüt eden kâr amacı güden şirketlerdir. Tüm paydaşları adına uzun vadeli sürdürülebilir değerler yaratmak amacıyla, şirketlerinin toplum ve çevre üzerindeki etkisini değerlendirme konusunda kararlılık gösterirler. Dolayısıyla "Benefit Corporation", yüksek düzeyde amaç, hesap verebilirlik ve şeffaflık standartları taahhüdüne sahip, değiştirilmiş yükümlülükleri olan geleneksel bir şirket olarak tanımlanabilir.

 

Chiesi Grup Hakkında

Chiesi; sağlık, nadir hastalıklar ve özel bakım alanlarında yenilikçi tedavi çözümleri geliştiren ve pazarlayan, araştırma odaklı, uluslararası bir biyofarmasötik şirketidir. Şirketin misyonu, insanların hayat kalitesini iyileştirmek ve hem toplum hem de çevreye karşı sorumlu bir şekilde hareket etmektir.

İtalya, ABD ve Fransa'da yasal statüsünü Benefit Corporation (Fayda Şirketi) olarak değiştiren Chiesi'nin bir bütün olarak toplum için ortak değer yaratma taahhüdü, yasal olarak bağlayıcı nitelikte olup ve şirket genelindeki karar verme sürecinin merkezinde yer almaktadır. Chiesi 2019 yılından beri B Corp sertifikasına sahiptir; şirketin sürdürülebilirlik çalışmaları, en yüksek küresel standartlar kapsamında ölçülüp değerlendirilmektedir. Şirket, 2035 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşmayı amaçlamaktadır.

85 yılı aşkın bir deneyime sahip Chiesi'nin genel merkezi Parma'da (İtalya) bulunmaktadır. Şirket, 30 ülkede faaliyet göstermekte olup 6.000'in üzerinde çalışana sahiptir. Grubun Parma'daki araştırma ve geliştirme merkezi, Fransa, ABD, Kanada, Çin, Birleşik Krallık ve İsveç'teki diğer 6 önemli Ar-Ge merkezi ile birlikte çalışmaktadır.

 

Daha fazla bilgi almak için www.chiesi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

-

 
 

-