Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Haydi dünyayı daha iyi bir yer haline  getirelim.

Chiesi, şirketlerin gösterdiği güçlü sosyal ve çevresel performansın takdir edilmesi kapsamında verilen B Corp Sertifikası'na layık görülen en büyük ilaç grubudur. Bu, gurur duyulacak bir başarı olmakla beraber bizim için olağan bir durumdur; zira, başkalarının sağlığına önem vermek sağlık biliminin ve yaptığımız işin her zaman merkezinde yer almıştır.

 

 

sud

 

Sürdürülebilirlik taahhüdümüz

Chiesi için her zaman önemli bir konu olan sürdürülebilirlik, bugünkü stratejik planımızın bir parçasıdır. Bu; hastaların yaşam kalitesini iyileştirme, gezegenimizi ve sakinlerini koruma, topluluklarımızı destekleme, çalışanlarımızın gelişimini teşvik etme ve çalışmalarımızda azami şeffaflığı sağlama konusunda taahhüt verdiğimiz anlamına geliyor. Bu sürecin bir parçası olarak, yenilikçi bir yasal statü olan ve iki amaca birden hizmet etmemizi sağlayan Benefit Corporation unvanına layık görüldük. Bir yandan hissedarlarımız adına değer yaratırken diğer yandan da herkesin iyiliği için çalışıyoruz. Kurumumuz içerisinde ortak bir çaba göstererek tüm Chiesi çalışanlarını kapsayan “We Act - Actively Care for Tomorrow” (Yarınlar için Aktif Olarak Harekete Geçiyoruz) adını verdiğimiz bir sürdürebilirlik programını hayata geçirdik.

 

bir

 

Küresel bir çaba

B Corp sertifikasını almamız 2019 yılında şirketimizin tam anlamıyla kolektif bir şekilde elde ettiği bir başarıydı. 2018 yılından beri 28 iştirakimiz bir öz değerlendirme ve iyileştirme sürecine dahil oldu. Standart bir değerlendirme kriteri uygulayarak şirket genelindeki potansiyel geliştirme alanlarını belirledik ve en iyi uygulamaları tüm dünyadaki iştiraklerimizde hayata geçirmeyi başardık. Bütün bir yıl boyunca, ülke ekiplerimizdeki onlarca çalışanı kapsayan kurumsal ve yerel iyileştirmeler gerçekleştirdik.

 

B_Corp

 

B Corp nedir?

B Corp, kâr ile amacı dengeleyen, toplumsal, çevresel performans, kamusal şeffaflık ve yasal hesap verebilirlik konularında en yüksek standartları sağlayan şirket anlamına gelmektedir. B Corp hareketine, ortak amaçları ticareti iyilik yapmak amacıyla kullanmak olan 64 ülkeden 2.700 şirket dahil olmuştur. B Corp unvanı alabilmek için bir şirketin; çalışanları, müşterileri, topluluğu ve çevresi üzerindeki etkisinin incelendiği titiz bir değerlendirme olan B Etki Değerlendirmesi'ni minimum puanla tamamlaması gerekmektedir. B Corp'ların aynı zamanda şeffaflık sağlanması açısından her yıl bir Etki Raporu yayınlaması beklenmektedir.

 

Biz

 

Biz de bir fayda şirketiyiz

2016'dan beri dünyada birinci sırada yer alan İtalya, ABD'den sonra, uzun vadeli ortak değer oluşturmanın yanı sıra bir şirket için misyonunu korumak ve uyumlaştırmak için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlayan yeni bir yasal oluşum olan Benefit Companies'i (Fayda Şirketleri) uygulayan ilk ülke olmuştur. Chiesi, 2018 yılında 208/2015 no'lu İtalya yasası uyarınca, hastaları, topluluğu, çalışanları, tedarikçileri ve faaliyet gösterdiği çevrenin yanı sıra herkesin ortak iyiliği için 4. maddeye uyum sağlayarak bir Fayda Şirketi olmuştur.

 

Fayda Şirketleri, olumlu bir sosyal ve çevresel ticari etki yaratma açısından en gelişmiş iş modellerinden birini temsil etmektedir. Bunlar, hem hissedarları hem de paydaşları için değer yaratan, yani iki amacı olan ticari şirketlerdir. Bir araya geldiklerinde, daha gelişmiş bir ekonomik paradigmanın yaygınlaştırılmasını sağlama amacı taşıyan ve şirketin, toplumun ve biyosferin iyileştirilmesinde kilit bir oyuncu olarak görüldüğü küresel bir ‘Purpose Driven Businesses’ (Amaca Yönelik Şirketler) hareketini oluştururlar. Fayda Şirketi hareketi, toplum ve gezegen üzerindeki olumlu etkileri ve finansal başarıları aynı kıstasa göre değerlendirilen şirketler arasında sağlıklı bir rekabet oluşturulmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 

Fayda şirketlerinden, şirket yönetmeliklerinde belirtilen özel iş amaçlarına yönelik hedefleri ele alan yıllık bir Etki Raporu sunmaları da istenmektedir.2019 Sürdürülebilirlik Raporu'na dahil edilen Chiesi Farmaceutici S.p.A. Etki Raporu'nu görüntülemek için buraya tıklayın.