Home page > SOLUNUM

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi, 30 yılı aşkın bir süredir solunum sistemi hastalıklarını tedavi etmek üzere AR-GE odaklı yenilikçi ilaçlar geliştirmektedir. Hasta sağlığı için süregelen araştırmalarında Chiesi patentli Modulite teknolojisini geliştirmiş ve bu patentli teknolojiyi sprey solüsyonlarına uyarlayarak (bÖDİ-basınçlı ölçülü doz inhaler) püskürtme ile ekstra ince partiküllerin tüm akciğerlere ulaşmasını ve tedavi etmesini sağlamıştır. Modulite teknolojisi sayesinde yavaş ve uzun süreli bulut hızı ile hastalar cihazını kolay ve konforlu bir şekilde kullanabilmektedirler. Bunun yanı sıra, patentli olan kuru toz bazlı medikal cihazında da (KTİ, kuru toz inhaler- NEXTHALER®) ekstra ince partiküllerin solunabilmesine imkân veren bu teknolojisini kullanarak Astım, KOAH hastalarının tedavisinde ilacın yaygın akciğer erişimini mümkün kılmıştır. BAM teknolojisi sayesinde hastalar cihazını kolaylıkla ve konforlu birşekilde kullanmakta, ayrıca hem hasta hem de sağlık profesyoneli tedavinin etkin bir şekilde kullanıldığından emin olmaktadırlar. 

Geliştirdiği bu yenilikçi formülasyonlarında Chiesi, astımı veya kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastaların daha güvenli, daha aktif hayatlar yaşayabilmesini hedeflemiştir.

 

Ne de olsa “Yaşamak, nefes alabilmektir!”

 

ASTIM

 

Astım, sık görülen ve altta yatan farklı mekanizmalar sonucu farklı klinik özelliklere neden olabilen ve heterojen bir spektrumu olan bir hastalıktır.  Hastalığın klinik özellikleri, doğal seyri, patofizyolojik mekanizmaları ve tedavi yanıtı farklı astım tipleri arasında farklılıklar göstermektedir.  Astım farklı ülkelerde nüfusun % 1-20’sini ve tüm dünyada tahmini olarak 300 milyon kişiyi etkiler. Ülkemizde erişkinlerdeki astım prevalansı %1.2-9.4 arasında, astım benzeri semptom prevalansı ise %9.8-27.3 arasında bildirilmiştir.  Çocuklarda astım sıklığı ülkeler ve bölgeler arasında çok büyük farklılıklar göstermektedir. Bu durum genetik ve çevresel faktörlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Hastalık genellikle birçok hücre ve mediatörün rol aldığı kronik hava yolu inflamasyonu ve hava yolu aşırı duyarlılığı ile ilişkilidir. Semptomlar ve hava akımı kısıtlanması, viral solunum yolu infeksiyonları, irritan ya da allerjen maruziyeti, egzersiz gibi faktörler ile tetiklenebilir ve tedavi ile ya da kendiliğinden düzelme gösterebilir. Astım hışıltı, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışıklık hissi semptomları ve bu semptomların varlığı, sıklığı ve yoğunluğunun aynı hastada zaman içinde değişken olması ile karakterize bir hastalıktır. Semptomlar değişken ekspiratuvar hava akımı kısıtlanması ile ilişkilidir. Semptomların ve ekspiratuvar hava akımı kısıtlanmasının zaman içindeki değişkenliği astımın tipik ve tanımlayıcı özelliği olup astımın diğer solunum yolu hastalıklarından ayrımında önemlidir.  Astım sık görülen ve altta yatan farklı mekanizmalar ile tanımlanan farklı klinik tipleri bulunan heterojen bir hastalıktır. Hastalığın klinik özellikleri, doğal seyri, patofizyolojik mekanizmaları ve tedavi yanıtı farklı astım tipleri arasında farklılıklar göstermektedir.  Hastalık genellikle birçok hücre ve mediatörün rol aldığı kronik hava yolu inflamasyonu ve hava yolu aşırı duyarlılığı ile ilişkilidir. Semptomlar ve hava akımı kısıtlanması, viral solunum yolu infeksiyonları, irritan ya da allerjen maruziyeti, egzersiz gibi faktörler ile tetiklenebilir ve tedavi ile ya da kendiliğinden düzelme gösterebilir.

 

 

Kaynaklar:

GINA 2020 kılavuzu

http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/1242017163146-TTD-Astim-Tani-ve-    Tedavi-   Rehberi-2016.pdf 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthmahttps://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kronik-hava-yolu-hastaliklari/liste/kronik-hava-yolu-hastaliklari-astim.html

https://www.toraks.org.tr/site/community/downloads/OYHYXiC8BxpNVuUb

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kronik-hava-yolu-hastaliklari/liste/kronik-hava-yolu-hastaliklari-astim.html

 

 

 

KOAH

 

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı, zararlı partiküllere ve gazlara maruziyete bağlı havayolu ve/veya alveollerdeki anormallikler sebebiyle persistan solunum semptomları ve hava yolu kısıtlılığı ile karakterize ve genellikle önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır.

 

Bunun yanı sıra; KOAH akciğer dokusunda yapısal değişiklikler yapan, küçük havayollarında daralmaya ve parankim yıkımına neden olan kronik inflamatuvar bir hastalıktır.

 

Sağlık Bakanlığınca 2000 yılında yapılan ve Türkiye’de ölüm nedenlerini tahmin etmeyi hedefleyen Ulusal Hastalık Yükü Çalışmasında, KOAH’ın üçüncü ölüm nedeni olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada KOAH’ın, önde gelen hastalık yükü (DALY) nedenleri içinde 8. sırada yer aldığı saptanmıştır. İlk 26 hastalık DALY (Engelliliğe Ayarlanmış Yaşam Yılı) nedenlerinin listesinde Kronik obstrüktif akciğer (KOAH) hastalığının 3. Sırada yer aldığı görülmektedir.  

KOAH’ın görülme sıklığı 40 yaş üstü sigara içen/ sigara kullanım geçmişi olan yetişkinlerde %15-20’dir. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir.  Küresel Hastalık Yükü Çalışması verilerine göre, KOAH yılda 2.9 milyon ölüme neden olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de %5.5’inden sorumludur. Türkiye’de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. ölüm nedenidir ve bu ölümlerin  %61.5’i KOAH nedeniyledir.

 

Sağlık Bakanlığınca 2011 yılında yapılan ve sonuçları yeni yayınlanan Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışmasında, 15+ yaş grubunda, spirometriye dayalı KOAH prevalansı %5,3, doktor tanılı KOAH prevalansı ise %4 olarak bulunmuştur.

SFT sonuçlarına dayalı yaşa ve cinsiyete standardize KOAH prevalansı yüzde 5,3’tür

 Doktor tarafından tanı konmuş yaşa ve cinsiyete standardize KOAH sıklığı yüzde 4,0’tür

 

Tipik KOAH belirtileri şunlardır:

 

 • Nefes Darlığı
 • Öksürük
 • Balgam

 

KOAH gelişimi için risk faktörleri arasında uzun süreli tütün kullanımı bulunmaktadır. KOAH tanısı konmuş olan kişilerin yaklaşık %90'ı sigara içen ya da geçmişte sigara içmiş kişilerdir. Çevresel faktörler ve genetik yatkınlıklar giderek artan bir şekilde risk faktörleri olarak tartışılmaktadır. Buradan hareketle KOAH’ın nedenlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Yoğun sigara içiciliği
 • Mesleki zararlı gazlar, uzun süreli mikro parçacık solunması
 • Hava kirliliği
 • Genetik faktör

 

Kaynaklar:

Türk Toraks Derneği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu 2017

GOLD 2021 Report

http://www.tip.hacettepe.edu.tr/ekler/pdf/ulusal_program.pdf

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/kronik-hava-yolu-hastaliklari/liste/kronik-hava-yolu-hastalıkları-koah.html

https://sbu.saglik.gov.tr/ekutuphane/kitaplar/khrfat.pdf

 

 

RİNİT

Rinit, burun iç kısmını döşeyen ve mukoza adı verilen dokunun inflamasyonu hastalığıdır.

Alerjik rinit, allerjenlerin burunda bulunan hava yolu mukozasına yapışarak inflamatuar reaksiyonları başlatması ile oluşur. Özellikle alerjik bünyeli kişilerde ve/veya ailesinde alerji öyküsü olanlarda daha sık görülür. Hastalığın başlama yaşı genellikle küçük yaşlarda olmakla birlikte, ileri yaşlarda da tetiklenebilir.

 

Alerjik rinitli hastalarda sık ve peş peşe hapşırma, burunda kaşıntı, su gibi burun akıntısı ve/veya burun tıkanıklığı şikâyetleri görülür. Bu hastalığa genelde alerjik konjunktivit de eşlik ettiği için gözlerde yanma, batma, kaşınma, sulanma tipiktir. Alerjik astımın da birlikte görüldüğü hastalarda, nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük gibi bulgular görülür.

 

Belirli mevsimlerde (polenlerin uçuştuğu bahar aylarında) meydana gelen türüne Saman Nezlesi olarak da bilinen Mevsimsel Alerjik Rinit denir.

 

Alerjik rinitin birde tüm yıl boyunca süren tipi vardır ve Pereniyal Alerjik Rinit olarak isimlendirilir. Perenial Alerjik Rinit etkenleri genellikle ev tozu akarı, çeşitli kimyasallar, küf mantarları ve hayvan tüyü olabilmektedir. Eğer gerekli tedbirler alınır ve uygun tedavi verilirse bu hastalığın atak sayısını azaltmak mümkündür

 

Alerjik Rinit Belirtileri

Mevsimsel

Yıl Boyu Süren

Hapşırma 

Peş peşe

Değişken

Burun Akıntısı

Sulu, sık

Kıvamlı, geniz akıntısı

Gözlerde kaşıntı/kızarıklık / yanma

Sık

Seyrek

Burun Tıkanıklığı        

Değişken

Sık

Koku alma bozukluğu

Değişken

Sık

Kronik sinüzit (eşlik eden hastalık)

Değişken

Sık

Astım

Değişken

Sık

 

 

Alerjik Olmayan Rinit (Non-Alerjik Rinit), bilinen bir alerjik nedenin olmadığı durumlarda oluşan hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve geniz akıntısını tarif eden tıbbi bir terimdir. Belirtiler genelde yıl boyu oluşur ancak mevsimsel olarak (örneğin mevsim değişimlerinde) daha da kötüleşebilir. Bu durum genelde erişkin çağa kadar ortaya çıkmaz. Kesin neden bilinmemekle birlikte; hava kirliliği, kuru hava, baharatlı yiyecekler, alkol ve çeşitli ilaçların kullanımı ile şikâyetler artmaktadır.

 

Kaynak:

   ARIA kılavuzu 2019

 

 

 

TEDAVİ

 

Astım Tedavisi

 

Günümüzde Astım, yenilikçi tedaviler sayesinde kontrol altına alınabilen ve hastaların çok az belirtiyle veya hiçbir belirti olmadan hayatlarına devam edebildikleri bir solunum yolu hastalığıdır.

 

Astım tedavisinde" kurtarıcı" ve "düzenleyici" tedavi uygulaması olmak üzere amaçları farklı iki tedavi uygulaması söz konusudur. Kurtarıcı ilaçlar hastanın şikayetlerinin arttığı acil durumlarda kullanılır, sürekli alınmazlar. Nefes alamama durumunda sadece acil olarak hastanın rahat nefes almasını sağlamak üzere uygulanırlar.

 

Temel tedavi olan ve astım belirtilerinin kontrol altına alınmasını amaçlayan “düzenleyici" tedaviler ise doktor kontrolü altında uzun süreli ve düzenli olarak kullanılan ve astım ataklarının ortaya çıkmaması yani astımın kontrol altına alınması amacıyla nefes yolu ile alınan tedavi şeklini oluştururlar.

 

Günlük yaşamda mümkün olduğu kadar hastalığı tetikleyen faktörlerden kaçınmanın yanı sıra ağızdan solunarak alınan ilaçlar (örneğin; Kortikostreoidler, beta agonistleri veya bunların kombinasyonları) ile tedavi, astım tedavisinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır.

 

Astım hakkında bilinmesi ve uygulanması önemli olan hususlar şunlardır:

 • Astımı olanlar sigara dumanından, rutubetli yerlerden, soğuk havadan korunmalıdır.
 • Alerjiye neden olan faktörler tespit edilmeli ve bunlardan uzak durulmalıdır.
 • Astım kronik bir hastalıktır ancak kontrol altına alınabilir bu nedenle stres yapmamak gerekir.
 • Akciğerlerin görevleri “düzenli kontrol tedavisi” sonucunda normal fonksiyon görür.
 • Şikayetlerin nadir görülmesi hastalığın tamamen iyileştiği anlamına gelmez.
 • İlaçlar düzenli olarak alınmalı ve periyodik olarak uzman doktor tarafındak takip gereklidir.
 • Grip, astımlı kişilerde nefes almada probleme yol açabilir. Bu yüzden grip aşısı her yıl yaptırılmalıdır.
 • Burun tıkanıklığı sürekli ise Rinit açısından değerlendirme yapılması önemlidir.
 • Hamamböcekleri, nemli duvarda siyah veya beyaz küf varlığı, küflü giysi ve küflü gıdaların ortamda varlığı astımı tetikler. Bunun için evde gereken önlemlerin alınması gerekir.
 • Astımlı kişilerin yatak odasında halı, tüylü oyuncaklar, yün battaniye bulundurulmamalıdır.
 • Yaşam alanlarında ıslak temizlik yapılmalıdır.
 • Polen mevsimlerinde önleyici tedaviler konusunda doktora danışılmalı ve bireysel tedbirler alınmalıdır.

 

Kaynak: 

http://www.thsk.gov.tr/tr/dosya/kronik_hastaliklar/AKT.pdf

GINA 2020 Report

 

KOAH Tedavisi

 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının tedavisi, ilaç temeline dayalı tedavinin yanı sıra; hastalığı tetikleyen faktörlerden (örneğin, tütün kullanımı) kaçınılmasını, kas güçlendirici fizik tedaviyi ve solunum egzersizi tedavisini kapsamaktadır.

 

Stabil KOAH tedavisi, ilaç ve ilaç dışı yaklaşımlardan oluşmaktadır. KOAH’ta ilaç tedavisi; semptomları, alevlenme sıklığı ve şiddetini azaltmak, egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini arttırmak için kullanılır.

 

İlaç tedavisinde, solunum yollarını genişleten ve nefes almayı kolaylaştıran “bronş genişleticiler” (antikolinerjik ilaçlar ve/veya beta-2 agonistler), solunum yollarındaki inflamasyona karşı kortikostreoidler ve/veya her iki ilaç grubunu da doz ayarlı kombinasyonlar halinde içeren sprey veya toz formunda ilaçlar kullanılmaktadır.

 

Solunum yetmezliğinin (vücuda oksijen temini sağlayamama ile sonuçlanan yetersiz nefes alma) geliştiği ağır olgularda burun tüpü yoluyla verilen oksijen tedavisi bu tedavilere eklenebilmektedir. Endoskopik girişimler veya cerrahi müdahaleler  bazı hastalar için potansiyel tedavi seçenekleri olabilmektedir.

 

[1] Türk Toraks Derneği KOAH Koruma, Tanı ve Tedavi Raporu 2017

[2] GOLD 2021 Report

 

 

Rinit Tedavisi

 

Alerjik ve alerjik olmayan rinitin tedavisinde bulguları tetikleyen alerjenlerden kaçınma ve ilaç tedavisi esastır. Birçok hastanın şikayetleri bu şekilde kontrol altına alınabilir. En sık kullanılan ilaçlar; kortizon içeren burun spreyleri ve antihistaminiklerdir. Özellikle Mevsimsel Alerjik Rinit’te polenlere maruz kalmadan önce kullanıldıklarında bu dönem daha hafif bulgularla seyredebilir.

Ancak tüm bu ilaçlar muhakkak hekim tarafından hastalığın şiddeti ve hastanın durumu değerlendirilerek verilmelidir.

İlaç tedavisi dışında bazı vakalarda etken alerjen tespit edilerek alerjen ile aşı tedavisi uygulanabilmektedir.

 

Kaynak:

ARIA kılavuzu 2019

 

 

Bugün ve Yarın Solunumda Chiesi

 

Chiesi olarak hastalara ilaç tedavisi sağlamaktan daha fazlasını sunmak için yenilikçi tedavi çözümlerine odaklanıyor, AR-GE süreçlerimizi bu doğrultuda yönetiyoruz. Bu yolda; hastaların soluyarak aldıkları ilaçlarında solumayı kolaylaştırmayı, çoklu ilaç kullanımını azaltmayı, solunan ilacın en uygun şekilde akciğerlere eriştirme çözümleri üzerinde yoğunlaşarak hastalarımıza destek olmayı, yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz.