Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data
 • ÖNCÜLÜK DÖNEMİ

  1935-1964

  Chiesi 1935 yılında İtalya'nın Parma kentinde araştırmacı kimyager eczacı Giacomo Chiesi’nin, girişimci olarak Laboratorio Farmaceutico Parmense'yi satın alması ile kurulmuştur.

   

  1940'larda Chiesi Laboratuvarı istikrarlı bir şekilde büyümüş ve kısa süre içinde ürünlerini İtalya’dan ihraç etmeye başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1944 yılındaki bombardıman nedeni ile faaliyetlerini savaşın sonuna kadar durduran Chiesi, savaş sonrası bilimsel araştırmalarını güçlendirerek ilk penisilin bazlı pomadını tedaviye sunmuş ve 1955 yılında yeni arazi üzerine inşaa ettiği fabrikasında 50 çalışanı ile yenilikçi tedavi ürünlerini üretmeye başlamıştır.

 • SANAYİLEŞME

  1965-1979

  1966 yılında Giacomo Chiesi şirketin yönetimini iki oğlu Alberto ve Paolo Chiesi’ye devretmiştir. Chiesi Farmaceutici ilgili yıllarda henüz küçük bir şirket olmasına rağmen uluslararası pazarlarda başarılar elde etmeye başlamıştır.

   

  1970'lerin sonunda kardeşler ilk yurtdışı ofislerini Brezilya'da açmışlar, 1979 yılında solunum alanında uzmanlaşmış bir şirket olarak önemli bir dönüm noktasını oluşturan ilk Astım ilacını tedaviye sunmuşlardır.

 • KÜRESELLEŞME VE ÜÇÜNCÜ CHIESI NESLİ

  1980-2014

  Chiesi Grup küreselleşme sürecinde Brezilya'daki ofisini açtıktan on yıl sonra gerek Avrupa gerekse Avrupa dışındaki ülke pazarlarına doğru genişlemiştir. Chiesi, 1987 yılından bu yana ülke operasyonlarını; Avusturya, Bulgaristan, Çin, Rusya, Doğu Avrupa, Fransa, Almanya, Yunanistan, Pakistan, İskandinavya, İspanya, Türkiye, İngiltere, AB ve ABD'ye taşımıştır. Şirket, solunum ve kardiyovasküler terapötik alanlarda hizmetlerini genişletirken, yenidoğan hastalıkları ve nadir hastalıklar alanlarında da farmasötik ürünlerin AR-GE süreçlerini artırmaya, ürün portföyüne dahil etmeye başlamıştır.

   

  2000’li yılların sonundan bu yana üçüncü Chiesi nesli üyeleri Alessandro, Andrea, Giacomo ve Maria Paola yönetimde farklı görev ve sorumluluklar üstlenmiş bulunmaktadır. AR-GE sürecinde yeni çalışma alanlarının oluşturulması ile Modülit teknolojisinin, sınıfında yenilikçi olarak tanımlanan cihazı beraberinde kuru toz inhaler Nexthaler’ e taşınmış, farklı kombinasyon ürünleri çalışmalarına  girilmiştir. 2008 yılında Chiesi, kendisini rejeneratif tıp alanına da adayarak Holostem  Advanced Therapies Ltd'i kurmuş, 2013 yılında Danimarka kökenli biyofarmasötik şirketi Zymenex'i satın alarak biyoteknoloji alanındaki yenilikçi alanlara yönelmiştir.