Home page > Chiesi Onlus Vakfı

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

2005 yılında kurulan Chiesi Onlus Vakfı, kronik obstruktif solunum yolu hastalıkları, nadir hastalıklar ve neonatal hastalıklardan etkilenen hastaların yaşam kalitelerini iyileştirmek ve çekmiş oldukları sıkıntıları azaltmak için Chiesi'nin bilgi mirasından yararlanmak isteyen kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

Chiesi Vakfı misyonunu bilimsel araştırmalar yaparak, sağlık çalışanlarını, halkı ve hasta derneklerini bilgilendirerek ve eğiterek sürdürmektedir.

 

Vakıf olarak, özümüzde yer alan derin köklü değerlerimiz şunlardır:

  • İnsan odaklılık,
  • Evrensel olarak kabul edilmiş etik ilkelere uyma,
  • Çevreye ve topluma karşı sorumluluk,
  • Sınır ve kısıtlamalar olmaksızın bilim ve bilginin paylaşımı,
  • Mağduriyet ve eşitsizlik ile mücadele.

 

Chiesi  Onlus Vakfı olarak başlıca faaliyet alanlarımız:

  • Fizyopatolojik mekanizmalar, fenotipler ve hasta bakımının psikolojik yönlerinin derinlemesine analizi yoluyla hastanın ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve onların yönetimini iyileştirmek için yapılan bilimsel araştırmalar;
  • Hastaların bakımını iyileştirmek ve hem kamusal alan hem de kurumlar tarafından ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak için bilimsel bilginin yaygın bir şekilde kullanılması
  • Doktora araştırma projelerini finanse ederek, genç araştırmacıları eğitmek, akademik bilimsel araştırmayı teşvik etmek ve sağlık mesleklerine katkıda bulunmak,
  • Tıbbi ve teknolojik bilgi paylaşımı ve bunların düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelere transferinin uzun vadeli projelerde kendi kendini finanse etmesinin uluslararası işbirliğini sağlamak.

 

Chiesi Vakfı, bütçeleme ve faaliyet planlarını onaylayan bir Yönetim Kurulu tarafından yönlendirilmektedir. Bağımsız bir Bilimsel Danışma Kurulu, bilimsel konularda vakıfa tavsiyelerde bulunmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için lütfen http://www.chiesifoundation.org/

adresini ziyaret ediniz.