Home page > Chiesi’ de Çalışmak > İnsan Odaklılık

Authorize the processing of personal data
Edit email address
Invalid email
Email Sent
Authorize the processing of personal data

Chiesi Grup dünya genelinde yaklaşık 6.000 çalışanı, Türkiye operasyonunda  yaklaşık 150 çalışanı ile her gün daha fazla sağlık için yenilikçi fikirler üretiyor!

 

Chiesi Türkiye operasyon olarak aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

  • Primary Care İş Birimi
  • Special Care ve Nadir Hastalıklar İş Birimi
  • Finans
  • İnsan Kaynakları
  • İş Mükemmelliği ve İş Geliştirme
  • Medikal ve Farmakovijilans
  • Lojistik
  • Ruhsatlandırma


İnsan Kaynağı Gelişimine Destek

Chiesi Türkiye olarak, Yetenek Yönetimi Sistemi ile geleceğin lider ve uzman kadrolarının yaratılmasını hedefliyoruz. Yetenek Yönetimi Sistemimiz, tüm çalışanlarımızı birer “yetenek” olarak kabul eder, sahip oldukları güçlü yanlarını ortaya çıkarmayı ve değer üretebilecekleri uygun ortamları yaratmayı hedefler.

Yetenek yönetimi, şirketin kısa ve uzun vadede iş hedeflerine ulaşılmasında, gerekli olan kurum kültürü, bağlılık, kabiliyet ve potansiyel gereksinimlerinin şirkete kazandırılmasını, geliştirme ve yetiştirme süreçlerini kapsayan insan kaynaklarının bütünsel bir yaklaşımdır. Şirketimizde; Chiesi Global ve lokal İnsan Kaynakları ekipleri tarafından birlikte yürütülen bir Yetenek Yönetimi Projesi olan Chiesi Corporate Master Programı’na, Chiesi Türkiye bünyesindeki genç, yüksek potansiyelli ve yetenekli çalışanlarımız da katılabilmektedir.  

Chiesi Grubunun bir deiğer inisiyatifi de liderlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen DEAL- Chiesi Liderlik Gelişim Programı’dır.

Her iki programda da katılımcılar, yaklaşık 2 yıl boyunca SDA Bocconi Üniversitesi akademisyenlerince yürütülen çeşitli eğitimlere katılmakta ve programın sonunda sertifikalandırılmaktadırlar.